Co się zmienia w przepisach od sierpnia 2014

ParagrafRewolucji ciąg dalszy. Oto co nas czeka w najbliższym czasie za sprawą nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.

Od 24 sierpnia 2014:

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B przez co najmniej 3 lata uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej do 125cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14 koni mechanicznych)
 • Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu jest ważny bezterminowo (wcześniej 6 miesięcy)
 • Na wniosek osoby zdającej egzamin teoretyczny udostępniane są pytania w których popełnione zostały błędy wraz z prawidłowymi odpowiedziami.
 • Osoba zdająca egzamin praktyczny może wskazać pojazd, którym będzie zdawała egzamin. Daje to możliwość kursantom zdawania egzaminu na samochodach szkoły jazdy, w której odbywali szkolenie. Pojazd ten musi spełniać odpowiednie warunki (rejestracja przebiegu egzaminu). Koszt podstawienia samochodu na egzamin pokrywa osoba zdająca.
 • Jeżeli osoba posiadająca dokument prawa jazdy musi go wymienić z przyczyn od siebie niezależnych (np. zmiana nazwy ulicy), opłata urzędowa może zostać zmniejszona lub zniesiona.
 • Minister w ciągu 3 miesięcy musi powołać komisję do spraw nadzoru i weryfikacji pytań na egzaminie teoretycznym. Komisji będzie można zgłaszać własne propozycje pytań.

Od 25 października 2014:

 • Najpóźniej do tego terminu zostaje powołana komisja do spraw weryfikacji i nadzoru nad pytaniami z części teoretycznej egzaminu. Komisja ta od dnia powołania ma 6 miesięcy na udostępnienie bazy pytań na stronie internetowej.

Od 1 stycznia 2015 roku:

 • Egzamin państwowy z części teoretycznej można zdawać w WORDzie na 'własną rękę’ bez uczestniczenia w kursie, zaliczony w ten sposób egzamin zwalnia z obowiązku odbywania części teoretycznej kursu i egzaminu wewnętrznego z teorii. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości odbywają szkolenie w pełnym zakresie, tak jak do tej pory.

Zapisy istotne dla kierowników OSK i instruktorów:

 • Usunięto zapis o konieczności zatrudnienia instruktora w ośrodku, co powodowało wiele niejasności w kwestii dopuszczalnej formy zatrudnienia, współpracy.
 • Instruktor w trakcie szkolenia ma obowiązek posiadania i okazania legitymacji instruktora właściwemu staroście sprawującemu nadzór (wcześniej było to „na żądanie uprawnionego podmiotu”).
 • Znika konieczność zgłaszania staroście egzaminów wewnętrznych i zakończenia kursu każdego kursanta. Dochodzi konieczność prowadzenia harmonogramu zajęć teoretycznych zawierającego terminy, miejsce i godziny poszczególnych zajęć.
 • Umożliwiono kierownikom OSK korzystanie z darmowego podpisu platformy ePUAP, co zwalnia z konieczności kupowania podpisu elektronicznego do komunikacji ze starostą (zgłoszenia kursów itd.).
 • Status tzw. Super OSK będzie można uzyskać na daną kategorię szkolenia, nie tylko na wszystkie.
 • Coroczne warsztaty dla instruktorów nie muszą być już 'trzydniowe’.
 • Szkolenia dla kandydatów na instruktorów mogą prowadzić Super OSK i WORDy.
 • Obowiązek uczestnictwa w warsztatach nie dotyczy osób, które po raz pierwszy uzyskały uprawnienia w danym roku. Likwiduje to możliwość ominięcia uczestnictwa w warsztatach poprzez wypisanie się i ponowne wpisanie do ewidencji instruktorów.
 • WORDy rozpisując przetarg na nowe pojazdy egzaminacyjne muszą włączyć do prac organizacje regionalne lub ogólnopolskie skupiające OSK. Umowa będąca przedmiotem przetargu musi być zawarta na okres minimum 4 lat.